תחילת עבודה עם מכוני בקרה

תאריך: 05/09/2018

על בקשה להיתר הכוללת בניה חדשה למגורים בלבד מ 6 יחידות (2 קומות) ועד 29 מ' גובה על פי תיקון 122 לחוק התכנון והבניה,

חלה חובה לבקרת תכן וביצוע במכון בקרה.

יחד עם זאת, בשנה הראשונה ועד אפריל 2019, רשאי עורך הבקשה לבקש שלא להיכנס להליך עבודה במכון בקרה,

ויהיה עליו להודיע לרשות הרישוי בדבר בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה להיתר בניה.