הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה יקנעם עילית - דף הבית
יוקנעם 1

טפסים מקוונים ONLINE

שלום רב,

לצורך שימוש בטפסים מקוונים, יש להתקין את סרגל הטפסים של שירות הטפסים הממשלתי.

עם לחיצה על טופס מבוקש תכוונו באופן אוטומטי לאתר לצורך התקנת סרגל זה. יש לעקוב אחר ההוראות .

התקנה זו הינה חד פעמית ופשוטה לביצוע.

אנו תקווה שכלי זה יהיה לעזר ויקל על הליכי הטיפול בתיקים השונים מול הועדה המקומית.

בכל שאלה וענין בנושא, ניתן לפנות ישירות לועדה.

נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

 

טפסים לפני תחילת בניה

הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין - טופס 1 מתוך 5

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד - טופס 2 מתוך 5

הודעה על מינוי אחראי לביקורת - טופס 3 מתוך 5

הודעה על התחלת עבודת הבנייה והשלמת בניית גדר בטחון - טופס 4 מתוך 5

ביקורת מודד באתר בניה - הודעה על סימון קווי בניין - טופס 5 מתוך 5

 

טפסים במהלך בניה

אישור מודד מוסמך על מיקום קומת מסד/עמודים - טופס 1 מתוך 4

דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - סימון קווי בניין - טופס 2 מתוך 4

ביקורת באתר בניה - הודעה על גמר יסודות בניין - טופס 3 מתוך 4

דווח על עריכת ביקורת באתר בניה – גמר הקמת שלד - טופס 4 מתוך 4

 

טפסים בסיום הבניה

תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין - טופס 1 מתוך 5

דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר בניין - טופס 2 מתוך 5

תצהיר של אחראי לביצוע שלד - טופס 3 מתוך 5

בקשה לתעודת גמר - טופס 5 מתוך 5

 

השבחה / טאבו

בקשה למתן הערכת היטל השבחה

כתב הצהרה והתחייבות לתשלום היטל השבחה

בקשה למסירת מידע – ע"י שמאי מקרקעין אל מס שבח מקרקעין

בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם המקרקעין

 

שונות

בדיקת מקלט לפני אכלוס

הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית על גבי שלט

פנייה לועדה המקומית בדבר הסכמה או אי הסכמה לאיחוד וחלוקת מגרשים

תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה

בקשה להיתר להקמת מתקן בטחוני

טופס הגשת תכנית מפורטת

בקשה להיתר עבודה מצומצמת

בקשת מידע להיתר

הצהרה על כמות פסולת בניין

הגשת חישובים סטטיים

טפסים מקוונים ONLINE