הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה יקנעם עילית - דף הבית
יוקנעם 1

דף הבית

  • בהתאם לתיקון 101 לחוק תכנון והבניה וועדה מקומית יקנעם עילית קבעה הנחיות מרחביות למרחב התכנון בנוגע לבניה למגורים, תעשייה ומשרדים,
  • ההנחיות המרחביות הן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות, ולהוראות שקבועות בתכניות החלות במגרש.
  • ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.
  • קובץ ההנחיות המרחביות יעודכן מעת לעת בהחלטות הוועדה המקומית.
  • ההנחיות יכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד פרסומן.
  
  
  
  
הנחיות מרחביות לתכנית שער הגיא מערב 222-0296921.pdfהנחיות מרחביות לתכנית שער הגיא מערב 222-029692128/01/2019
הנחיות לתכנון מבנה מגורים חדש לשכונת גבעת השיטה.pdfהנחיות לתכנון מבנה מגורים חדש לשכונת גבעת השיטה28/01/2019
הנחיות לפרגולה בפרויקט עץ השקד שער הגיא.pdfהנחיות לפרגולה בפרויקט עץ השקד שער הגיא03/06/2019
נספח א'-פרט פרגולה עץ השקד.pdfנספח א'-פרט פרגולה עץ השקד03/06/2019
הנחיות לבניה חדשה לתעשייה, משרדים ומסחר.pdfהנחיות לבניה חדשה לתעשייה, משרדים ומסחר03/06/2019
מדיניות פיצול לפי תיקון 117.pdfמדיניות פיצול לפי תיקון 11723/04/2019
הנחיות מרחביות להקמת סוכך עונתי.pdfהנחיות מרחביות להקמת סוכך עונתי18/12/2019
הנחיות עבור מצללה-פרוטוקול.pdfהנחיות עבור מצללה-פרוטוקול22/06/2020

 

קישור להנחיות מרחביות נוספות:  מיום  5.02.2016

 


דף הבית