אלבום תמונות
דלג על קישורי ניווט
מפת העיר
A A RSS צור קשר
דף הבית   | צור קשר
אמהרית Русский

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

  דבר מהנדסת העיר הגב' עירית טלמור

תושבי יקנעם יקרים

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. הרפורמה בחוק הינה המשך ישיר של תהליך שהחל עם דו"ח ועדת זיילר ב- 2003 והחלטת ממשלת ישראל ב 2006 לאמץ מסקנות הד"ח, תוך התמקדות בתיקונים בנושאים ספציפיים כדלהלן:

  1. רישוי- שיפור ועדכון הרגולציה, הקמת מכוני בקרה ועוד.
  2. תכנון- ביזור סמכויות והעצמת הוועדה המקומית.
  3. ייעול ופישוט תהליכים, עידוד מקצוענות ברישוי ותכנון- הקמת יחידות בקרה על וועדות מקומיות, חיזוק מעמד מהנדס הועדה, קביעת נהלים נוספים לעררים ושונות.

חלק מהנושאים יכנסו לתוקף כבר ב- 1 לאוגוסט 2014

  רישוי ובנייה

1)      קביעת תקנות לפטור מהיתר:

נקבעה רשימת נושאים בהם הבנייה לא מהווה הפרעה למרחב הציבורי, וניתן יהיה לבנות ללא בקשה להיתר ( ראה תקנות - מצ"ב).

הבנייה הנ"ל עדיין כפופה ל:

א.    חוק תכנון ובנייה.

ב.     הוראות התב"ע שבתוקף בשטח שבנדון.

ג.       הנחיות מרחביות שאושרו בוועדה המקומית ( מידע תכנוני ).

ד.     חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית במועדים שנקבעו בתקנות. 

2      קביעת מועדים לטיפול בהיתרי בנייה  ( כפוף להשלמת תנאים ע"י המבקש ) כדלהלן:

א.    לנושאים פטורים – 0 ימים.

ב.     רישוי מקוצר – מתן תשובה עד 45 יום ( וועדת רישוי ) – בהעדר החלטה – רישוי אוטומטי.

ג.       רישוי רגיל – מתן תשובה עד 90 יום ( וועדת משנה ) – בהעדר החלטה – ניתן לערור.

   הנחיות מרחביות

בשל העובדה שחלק מהבנייה פטורה מהיתר, והצורך לאפשר מידע למבקשים לגבי החוק התב"ע והנחיות עירוניות ספציפיות בכל נושא, תאשר הוועדה המקומית הנחיות מרחביות, שיפורסמו באתר הוועדה המקומית ומשרד הפנים 30 יום טרם כניסת התקנות לתוקף, ויעודכנו מעת לעת לפי הצורך.

הנחיות אלו מחייבות כמו תב"ע ומחליפות הליך מידע תכנוני לעניין פטור מהיתר.

ההנחיות קובעות הוראות בנושאים מרחביים, עיצוב, חמרי גמר, חניות והנחיות נוספות החשובות לעיצוב ותכנון עירוני.

·        ככל שלא תימסר הודעה על פי התקנות תעשה אכיפה ע"פ חוק.

·        בעת מלוי טופס דיווח על עבודה שאינה דורשת היתר יש לצרף תמונות המתארות את התוספת האמורה בהתאם להנחיות

      את טופס הדיווח על ביצוע עבודה שאינה דורשת היתר יש לשלוח למייל:ptor@yoqneam.org.il

         

      טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.docxטופס הודעה על עבודה שאינה דורשת היתר

  תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשע"ד (1 באוגוסט 2014).

 

האתר הוקם ע"י קומפלוט בשיתוף החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.      הצפייה מומלצת ברזולוציה 800*1024