אלבום תמונות
דלג על קישורי ניווט
מפת העיר
A A RSS צור קשר
דף הבית   | צור קשר
אמהרית Русский

תכנית מתאר יקנעם

 

התכנון ובניה, התשכ"ה –

1965מחוז: צפון,

 מרחב תכנון מקומי: יקנעם עילית, יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית כוללנית מס':ג/ 20861

 שם התכנית:

תכנית כוללנית, יקנעם עילית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית,

והועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 20861 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוק התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס       מספר התכנית

שינוי               ג/ במ/ 55

שינוי               ג/ 297

כפיפות            תמא/ 37/ ב

כפיפות            תמא/ 37/ ב/ 1

כפיפות            תמא/ 34/ ב/ 5

כפיפות            תמא/ 34/ ב/ 4

כפיפות            תמא/ 34

כפיפות            תמא/ 10/ ג/ 3

כפיפות            תממ/ 2/ 9

כפיפות            תמא/ 38/ 3

כפיפות            תמא/ 38

כפיפות            תמא/ 18

כפיפות            תמא/ 31/ א/ 2

כפיפות            תמא/ 31/ א/ 7

כפיפות            תמא/ 34/ ב/ 3

אישור ע"פ תמ"א תמא/ 35  

אישור ע"פ תמ"א תמא/ 3

אישור ע"פ תמ"א תמא/ 22

אישור ע"פ תמ"א תמא/ 8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: יקנעם עילית ומועצה אזורית מגידו.

קואורדינטה X: 209000 קואורדינטה Y: 728000

גושים וחלקות:

גוש: 11072 חלקות במלואן: 11, 27 - 32, 53, 55, 61 - 63. גוש: 11072 חלקי חלקות: 33 - 37, .60 ,49

גוש: 11073 חלקות במלואן: 1 - 11, 16 - 24, 48 - 49, 72, 74, 76, 78. גוש: 11073 חלקי חלקות: 12 - 15, 25, 27, 43 - 45, 53, 69 - 71, 73.

גוש: 11077 חלקות במלואן: 1 - 3, 32 - 34. גוש: 11077 חלקי חלקות: 5 - 6, 8, 30 - 31.

גוש: 11078 חלקי חלקות: 1.

גוש: 11079 חלקות במלואן: 3.

גוש: 11081 חלקות במלואן: 2 - 3, 8.  

גוש: 11083 חלקות במלואן: 32 - 33, 61, 69, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 99, 103, 108 - 109, 113, .144 ,142 ,140 ,138 - 137 ,135 - 133 ,130 ,128 ,125 ,123 ,121 ,119 ,117 ,115

גוש: 11084 חלקות במלואן: 17 - 21, 27 - 29, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73.

גוש: 11085 חלקות במלואן: 3.

גוש: 11086 חלקות במלואן: 1 - 11, 27 - 34, 36.

גוש: 11086 חלקי חלקות: 12 - 15, 26, 35.

גוש: 11092 חלקות במלואן: 63, 66, 69, 71, 79, 82.

גוש: 11092 חלקי חלקות: 2, 6 - 7, 43.

גוש: 11093 חלקות במלואן: 11 - 18, 31 - 36, 40 - 51, 78, 80, 83, 87 - 100, 102, 104 - 114, 220 ,218 ,216 ,213 ,211 ,209 ,207 - 206 ,201 ,199 - 193 ,184 - 173 ,171 - 148 ,135 ,118.271 - 247 ,245 –

גוש: 11093 חלקי חלקות: 27 - 30, 52 - 53, 55, 63, 66, 138, 190, 192.

גוש: 11094 חלקות במלואן: 47, 54 - 60, 76 - 90, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, .216 - 152 ,144 ,142 ,139 ,137 - 136 ,128 ,126 ,124 ,122 ,120 ,118 ,116

גוש: 11094 חלקי חלקות: 69, 130, 132, 134.

גוש: 11095 חלקות במלואן: 1 - 6.

גוש: 11095 חלקי חלקות: 7 - 11, 15 - 16, 60, 61, 66.

גוש: 11096 חלקות במלואן: 1, 8.

גוש: 11097 חלקות במלואן: 43, 69 - 70, 78 - 85, 95 - 111, 115 - 116, 120, 124, 129, 131 ,164 ,162 ,160 ,158 ,156 ,154 ,152 ,150 ,148 ,146 ,144 ,142 ,140 ,138 ,136 ,134 ,132 -.305 - 193 ,184 ,182 ,180 ,177 ,175 ,172 ,170 ,168 ,166

גוש: 11098 חלקות במלואן: 1 - 4, 22 - 53, 58, 74, 77, 79 - 80, 83, 108 - 109, 111 - 112, ,208 ,206 ,204 ,202 - 180 ,171 ,167 - 162 ,158 - 149 ,147 - 131 ,129 - 124 ,119 ,279 ,277 ,275 ,273 ,271 ,268 ,264 ,262 ,259 ,257 ,255 ,252 ,250 - 245 ,240 ,231 - 210.282 – 281

גוש: 11110 חלקות במלואן: 2 - 16.

גוש: 11116 חלקות במלואן: 2 - 43.

גוש: 11450 חלקות במלואן: 8 - 85.

גוש: 11489 חלקי חלקות: 13 - 18, 28.

גוש: 11491 חלקי חלקות: 38.

גוש: 11492 חלקות במלואן: 55, 58 - 62, 66 - 80, 94, 150, 157 - 174, 176 - 177, 182.

גוש: 11492 חלקי חלקות: 13 - 15, 19 - 23, 44, 51 - 54, 56 - 57, 63, 65, 81 - 82, 88, 92, .156 - 151

גוש: 11493 חלקי חלקות: 1, 91, 93.

גוש: 11494 חלקות במלואן: 5.

גוש: 11494 חלקי חלקות: 1.

גוש: 11495 חלקות במלואן: 15 - 25, 27, 34 - 36, 43 - 44, 46 - 48, 83, 93, 101, 107, 109, .126 - 124 ,121 ,119 ,117 ,115 ,111

גוש: 11496 חלקות במלואן: 1 - 16, 19 - 20, 22, 24, 27 - 30, 32, 39, 41, 44, 46, 51, 53, 56, .82 ,80 ,77 ,75 ,73 ,71 ,69 ,67 ,62 ,60

גוש: 11809 חלקות במלואן: 2 - 6.

גוש: 11809 חלקי חלקות: 1, 7 - 11, 75.

גוש: 11810 חלקות במלואן: 1, 6 - 8, 12.

גוש: 11810 חלקי חלקות: 2, 5, 9, 11, 13 - 14, 17 - 19, 22 - 24, 27 - 31, 38.

גוש: 11813 חלקות במלואן: 35 - 61, 88 - 93.

גוש: 11813 חלקי חלקות: 1, 15 - 20, 24 - 25, 33 - 34, 62 - 71, 83 - 84.

גוש: 11814 חלקי חלקות: 1.

גוש: 11834 חלקות במלואן: 75, 79 - 80, 82, 84.

גוש: 11834 חלקי חלקות: 24, 31 - 45, 61, 63, 65, 68.

גוש: 11835 חלקות במלואן: 10 - 18, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 66, 69, 72, 75, 78, 101, 103, 105, .115 ,113 ,111 ,109 ,107

גוש: 11866 חלקות במלואן: 6 - 35, 38 - 62, 64 - 65.

גוש: 12088 חלקות במלואן: 5 - 103, 105, 107 - 125, 127 - 149, 151, 153.

גוש: 12089 חלקות במלואן: 4 - 53.

גוש: 12090 חלקות במלואן: 4 - 60, 63, 66 - 79, 81, 83 - 84.

גוש: 12330 חלקות במלואן: 2 - 50, 52 - 53.

גוש: 12565 חלקות במלואן: 6 - 105.

גוש: 12566 חלקות במלואן: 3 - 4, 8, 11 - 49, 51 - 109.

גוש: 12567 חלקות במלואן: 2 - 3, 7 - 97.

גוש: 12568 חלקות במלואן: 1 - 2, 6, 10 - 206, 210, 214, 217 - 219, 222 - 227, 230 - 231, .247 - 241 ,237 ,235

גוש: 12569 חלקות במלואן: 5 - 181.

גוש: 12570 חלקות במלואן: 3 - 87.

גוש: 12627 חלקות במלואן: 2 - 81.

גוש: 12740 חלקות במלואן: 2 - 43, 45 - 81.

גוש: 12740 חלקי חלקות: 44.

גוש: 12741 חלקות במלואן: 8 - 9, 13 - 14, 16, 19, 34, 36 - 37, 50, 53, 62, 66 - 67, 70 - 71, .114 - 91 ,82 ,79

גוש: 12741 חלקי חלקות: 89.

גוש: 12742 חלקות במלואן: 4 - 16, 18, 20, 24 - 25, 27, 35 - 41, 45 - 58, 61 - 63, 67 - 72, .137 - 115 ,102 ,99 - 98 ,93 ,89 ,87 - 84 ,82

גוש: 12774 חלקות במלואן: 4 - 63, 65 - 73, 75 - 91, 97, 99, 113 - 117, 130 - 133, .215 - 204 ,202 - 177 ,172 - 170 ,168 - 137

גוש: 12779 חלקות במלואן: 5 - 13, 16 - 18, 21 - 35.

גוש: 12780 חלקות במלואן: 4 - 14.

גוש: 12796 חלקות במלואן: 7 - 48.

 מטרת התכנית:

* ביסוסה של העיר יקנעם כעיר בעלת תבנית אורבאנית הררית מתונה בתווך ביוספרי וכעיר מובילה בתחום התעסוקה עתירת הידע.

* יצירת מסגרת תכנונית לעיר בת קיבולת של כ37,000- נפש, תוך התווית עיקרי התכנון לשכונות המגורים ולאזורי הפיתוח החדשים וטיפול תכנוני לאזורים הקיימים.

* שימורם וחיזוקם של השטחים הפתוחים עתירי ערכי טבע ונוף פתוח, המאפיינים את העיר.

* קביעת תשתית פיזית למוסדות ובנייני ציבור לחינוך, שיאפשרו החלת מערכת חינוך ערכית.

* הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים הכלולים בתכנית.

עיקרי הוראות התכנית:

1. קביעת ייעודי קרקע.

2. קביעת מתחמי תכנון למגורים, תעסוקה, מסחר ומבני ציבור.

3. קביעת הוראות והנחיות לעריכת תכניות מפורטות.

4. קביעת שימושים מותרים לייעודי הקרקע

5. קביעת מסגרת שטחי הבניה והוראות הבניה באזורים החדשים.

6. קביעת הנחיות, זכויות והוראות באזורים קיימים מתוקף תכניות מאושרות

7. קביעת מערכת הדרכים, ובכלל זה עיגון דרכים מאושרות, והתוויית דרכים עיקריות חדשות.

8. קביעת הוראות בנושא תשתיות ושירותים כגון: ביוב, מים, ניקוז, חשמל וכו'

9. קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים.

10. קביעת הוראות לשיפור המרחב הציבורי ולחיבורו ל "רשת ירוקה" כלל עירונית.

11. קביעת הוראות סביבתיות לתכניות מפורטות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית, צאלים 1 יקנעם עילית 20692 טלפון: 04-9596095 ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120

 טלפון: 04-6429660. בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

האתר הוקם ע"י קומפלוט בשיתוף החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.      הצפייה מומלצת ברזולוציה 800*1024